Oberoende och erfarna forskare som kan energimarknaderna

Kombinerar teknisk och ekonomisk expertis

Samarbetar med partners från alla delar av energisektorn

Stödjer beslutsfattare med högkvalitativa analyser

Hjälper marknadens aktörer att navigera i framtidens marknad

Detta är Energy Economics Lab

Vi är ett centrum för forskning om energimarknader och energisystem. Vi kombinerar teknisk och ekonomisk kompetens inom en tvärvetenskaplig forskningsmiljö för att ta itu med marknads- och affärsutmaningar i samband med övergången till ett hållbart energisystem.  Energy Economics Lab är ett initiativ från RISE Research Institutes of Sweden.

Våra kompetensområden

Marknadsdesign & reglering

För att analysera energimarknaders design och regelverk krävs en kombination av praktisk domänkunskap, förståelse för hur de tekniska systemen fungerar, och en väl utrustad verktygslåda för ekonomisk analys och modellering. Energy Economics Lab kombinerar dessa kompetenser under ett och samma tak. Som ett oberoende forskningsinstitut kan vi erbjuda objektiv och opartisk forskning om regelverk och marknadsdesign.

Utvärdering av affärsmöjligheter

Med djup och bred kunskap om energimarknader, stark kvantitativ analysförmåga och teknisk expertis kan Energy Economics Lab erbjuda finansiella utvärderingar av nya energirelaterade produkter, tjänster och investeringar.

Systemanalys & scenarier

Forskarna bakom Energy Economics Lab har mångårig erfarenhet av att utveckla och använda teknoekonomiska modeller för att simulera energisystem. Detta, i kombination med metoder för att utveckla scenarier för framtida utvecklingsvägar, innebär att  Energy Economics Lab kan erbjuda verktyg för beslutsstöd till investerare och beslutsfattare, inte minst för lokala energisystem.

Energy Economic Labs intressentgrupper

Konsumenter

Industrin

Lokala energisammanslutningar

Konsumentföreningar

Teknikleverantörer

Elektriska komponenter

Fjärrvärmekomponenter

Värmepumpar

Kontrollsystem

Mätutrustning etc.

Energibolag

Energförsöjning

Energihandelsbolag

Nätägare

Producenter

Energitjänstföretag

(Nya) tjänsteleverantörer, etc.

Akademi

Universitet

Högskolor

Offentliga aktörer

Energimyndigheter

Kontrollorgan

Systemoperatörer

Kommuner

Politiker

Kunskaps-leverantörer

Konsulter

Institut

Konsumenter

Industrin

Lokala energisammanslutningar

Konsumentföreningar

Teknikleverantörer

Elektriska komponenter

Fjärrvärmekomponenter

Värmepumpar

Kontrollsystem

Mätutrustning etc.

Energibolag

Energförsöjning

Energihandelsbolag

Nätägare

Producenter

Energitjänstföretag

(Nya) tjänsteleverantörer, etc.

Akademi

Universitet

Högskolor

Offentliga aktörer

Energimyndigheter

Kontrollorgan

Systemoperatörer

Kommuner

Politiker

Kunskapsleverantörer

Konsulter

Institut

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN

RISE is Sweden’s research institute and innovation partner. Through our international collaboration programmes with industry, academia and the public sector, we ensure the competitiveness of the Swedish business community on an international level and contribute to a sustainable society. Our 2,700 employees engage in and support all types of innovation processes. RISE is an independent, State-owned research institute, which offers unique expertise and over 100 testbeds and demonstration environments for future-proof technologies, products and services.

 

 

energyeconomicslab.se is hosted by RISE Research Institutes of Sweden | www.ri.se

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 700 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster.

 

 

RISE Research Institutes of Sweden är värd för energyeconomicslab.se | www.ri.se

Pin It on Pinterest

Share This